Na czym polega nasza metoda?

Na czym polega nasza metoda?

Odpowiemy na to pytanie poniżej, ale przede wszystkim:

Witamy na stronie poświęconej nowatorskiej metodzie warsztatów komunikacyjnych w języku angielskim !!!

Celem warsztatów jest rozwijanie umiejętności swobodnego posługiwania się  językiem Albionu w sytuacjach biznesowych i nieformalnych, okołobiznesowych.

Autorski program został oparty na  nowoczesnych i najlepszych podręcznikach do nauczania języka biznesu.

Zajęcia prowadzone są w sposób atrakcyjny, dynamicznie i w formie rozrywkowej. W konsekwencji czego zamieniają ciężką pracę w przyjemność.

Nasi nauczyciele, pracujący w duecie native speaker- nauczyciel polski, w niebanalny sposób wprowadzają słuchaczy w świat komunikacji biznesowej. Dodatkowo warto wspomnieć, że są to osoby  pełne entuzjazmu i optymizmu, z polotem i dużym poczuciem humoru.

Nasi nauczyciele, pracujący w duecie native speaker- nauczyciel polski, w niebanalny sposób wprowadzają słuchaczy w świat komunikacji biznesowej. Są to osoby  pełne entuzjazmu i optymizmu, z polotem i dużym poczuciem humoru.

Niekonwencjonalne metody rozwijania umiejętności komunikacji, połączone z tradycyjnymi ćwiczeniami i standardowym materiałem, przynoszą wiele gotowych recept na odpowiednie wykorzystanie języka angielskiego w różnych sytuacjach i wobec różnych rozmówców.

Na czym, zatem, polega system nauczania?

Uczymy:

Po pierwsze: w jaki sposób nawiązywać dobre relacje z kontrahentem

Dodatkowo: prowadzenia  negocjacji

I jeszcze: w jaki sposób  należy prowadzić rozmowy telefoniczne

A także: jak prowadzić spotkania

I na koniec: sposobów  przygotowania i przedstawiania prezentacji

Ale też nie zapominamy o przerwach na kawę i posiłki

Dodatkowo, nasi nauczyciele zapraszają również na zajęcia kulturoznawcze:  

   

Wersja angielska: http://perfectcommunicator.pl/blog/ 

Bardzo przydatna strona przewodnika-organizatora wycieczek po Europie, w tym Polsce : http://europe-in-private.com/

O nas i naszej Szkole

Od 1991 roku prowadzimy Szkołę Języków Obcych, Biuro Tłumaczeń i kursy wyjazdowe języków obcych. W międzyczasie rozwinęliśmy naszą działalność o tworzenie oraz realizację edukacyjnych projektów unijnych dla gmin, miast i powiatów. Działamy na terenie całego kraju i zdobywamy coraz większa rzeszę klientów. Stosujemy najwyższe standardy świadczenia usług i współpracujemy ze specjalistami wysokiej klasy. Dzięki temu o nas i naszej Szkole inni mówią tylko w pozytywach. To dodaje nam skrzydeł i motywacje do dalszego działania. Dzięki naszej działalności wiele tysięcy uczniów i nauczycieli zdobyło nową wiedzę, doświadczenie i kwalifikacje. Obsłużyliśmy już wiele firm naszego województw oraz firm z innych części kraju zarówno jeśli chodzi o tłumaczenia jak i kursy.

Prowadziliśmy specjalistyczne kursy dla wojskowych, lekarzy, kadry kierowniczej firm przemysłu cementowniczego, policjantów i pracowników administracji samorządowej. Organizowaliśmy praktyki dla nauczycieli różnych zawodów w wielu atrakcyjnych miejscach w Polsce. Organizujemy szkolenia nauczycieli szkolnych przedmiotów nauczania. W naszym województwie, ale też i w województwach ościennych znają nas od najlepszej strony. Wiedzą o nas też zagranicą. Współpracujemy z firmami oraz świadczymy usługi dla osób prywatnych spoza naszego kraju, od Londynu po Montevideo. Pracujemy w różnych językach obcych: angielskim, niemieckim, francuskim, rosyjskim, ukraińskim, rumuńskim i w wielu innych. Ponadto współpracujemy z warszawskimi szkołami wyższymi umożliwiając nauczycielom uzupełnienie wykształcenia.

Więcej o nas i naszej Szkole na stronie: www.optima.opole.pl

Porót na stronę główną: http://perfectcommunicator.pl/

English version

English version – this page is meant for the managers who do not know Polish but still are interested in training their employees.

What is our method about?

We are answering that question below, but before that, first of all :

Welcome to the website devoted to the new method of communication workshops in English!

The aim of the workshops is to develope the skills of free use of the language of Albion in business situations and informal, business- like small talks.

The original program was based on the most modern and best handbooks for business English.

We offer a set of meetings in very friendly environment yet highly effective.

Training is run in an attractive and dynamic way,  in entertaining form. 

And, as a result … changing hard work into a real joy.

Our teachers, working in duo  native speaker- Polish teacher, in quite unusual way lead the students to the world of business  communication. Consequently, the teachers are the people full of enthusiasm and optimism, imaginative and with a good sense of humour.

Meet them:

Unconventional method of developing business communication skills is connected with the use of traditional excercises and standard materials. Above all, it brings many ready made recipies for proper use of English in various situations and with various people.

So, what is the system of training?

We instruct how :

Firstly :  to set up good relations with a client.

                 Subsequently: to run  negotiations.

                 Further: to conduct phone conversations.

As well as: to run meetings.

And finally: to prepare and deliver presentations.

Of course, we do not forget about the breaks for meals.

In addition, our instructors also run evening cultural activities:

 

Back to the main page: http://perfectcommunicator.pl/

Very useful website of a private guide for Europe: http://europe-in-private.com/

End of English version page.